1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Çelik Yapıların, Diğer Yapılardan Üstünlükleri


Çelik taşıyıcı yapımın tüm elemanları fabrika ortamında ve gerekli uluslar arası kalite programlarına uygun güvenceyle üretilir. Fabrika üretiminde olduğu gibi şantiyede yapılan işlerde de kontrollü ve belgelidir. Çeliğin önemli bir özelliği de taşıyıcı elemanların üretim, kurulum ve kullanımda her an kontrol edilebilir, denetlenebilir, test edilebilir ve belgelenebilir olmasıdır.


Çelik taşıyıcı sistem fabrika ortamında, kısa sürede üretilir ve hava koşullarından etkilenmeden hızla kurulur. Yapım süresinin kısa olması maliyetlerde büyük kazanç sağlar. Yapı kullanıma erken geçer. Geleneksel sistemlere göre çelik yapılarda kolon ve kiriş kesitlerinin çok daha küçük olması, bina büyüklüğü ile orantılı olarak yapıda daha fazla kullanım alanı kazandırır. İnce döşemeler, aynı yükseklik için daha fazla kat inşa etme olasılığı sağlarken, esnek iç hacimler tesisat yenileme, kablolama ve benzeri sistemlerdeki teknik üstünlükler binanın pazarlanabilirliğini ve piyasa değerini artırır.


Çelik yapı ileri teknoloji yöntemleriyle üretildiğinden, inşaatlar hızlı programlanabilir. Çelik yapı teknolojisi “hız”, “tam kontrol”, “küçük ve temiz şantiye alanı”, “sıfır stok” kavramlarını da beraberinde getirir. Tüm bu olanaklarıyla çelik yatırımın ekonomikliğini artırır, maliyetlerin kontrol altında tutulmasını sağlar. Çelik yapı teknolojisi inşaat sektörümüzün rekabet gücünü artırabilmesi için çok önemli bir araçtır.


Çelik, tasarımcının hayal edeceği her şekli alabilir. Çok değişik formlarda işlenebilir, çok değişik çözüm olanakları yaratabilir. Küçük kesitlerde büyük açıklıkların geçilebilmesi, tasarımcılara sınırsız yaratıcı seçenekler sunar. Kullanım açısından ferah ve işlevsel alanlar yaratılmasına olanak sağlar. Türkiye’de de güzel örnekleri olan ve dünyada uluslar arası tasarım ödülleri alan yapıların büyük bölümü çelik taşıyıcılıdır.

Çelik taşıyıcılı yapılar, zaman içinde değişen kullanıcı veya teknolojik değişim isteklerinin gerektirdiği işlemlerin kolayca yapılmasına uyumludur. Bu nedenle diğer yapı türlerine göre çelik yapının teknolojik ve ekonomik ömrü çok uzundur. Ayrıca yenilemeler yapılarak bu ömür daha da uzatılabilir. Tasarım kontrolleri yapılarak çelik yapılara yatay, düşey ekler ve bu değişikliklerin gerektirdiği güçlendirmeler yapılabilir, çelik yapının işlevselliği ve sağlamlığı tamamen korunur.


Çelik taşıyıcılı bir yapının kütlesi aynı boyutlardaki bir betonarme yapıya göre yaklaşık % 40 – 60 daha düşüktür ve deprem yükleri yapının kütlesiyle doğru orantılı olduğundan, çelik yapıyı etkileyecek deprem yükleri de aynı oranda az olur. Çeliğin büyük şekil değiştirme özelliği (sünekliği) çelik taşıyıcılı yapının hem aldığı enerjiyi sönümlemesi, hem de taşıyıcı özelliğini yitirmeden depremi en az hasarla geçirmesini sağlar. Ayrıca deprem sonrasında yapıyı kullanmaya devam ederken, varsa oluşan hasarların çabuk onarılabilmesi de mümkündür.


Çelik, üretim ve yapım aşamasında diğer malzemelere göre çevrede en az etki yaratan, kullanımda sağlığa zararı olmayan, sürekli olarak %100 geri dönüşebilen benzersiz bir yapı malzemesidir. Sökülen bir çelik yapı yeniden başka bir yere kurulabilir, Çelik elemanlar yeniden kullanılabilir ya da eritilip yeniden çelik yapılabilir. Çelik kayıpsız geri kazanım ve dönüşüm olanakları ile çok büyük bir ekonomik değer yaratır. Hiçbir atık ve artık bırakmaz, zehirli madde ve kirlilik üretmez.

Çelik yapılar doğal ışıktan, güneş enerjisinden en iyi şekilde yararlanılmasını sağlayan tasarımı, ısı yalıtımı olanakları, hafif olmanın getirdiği malzeme, taşıma, enerji kazançlarıyla doğadaki hammaddelerin de daha verimli kullanılmasını sağlar. Tün bu özellikleri çelik yapılaşmanın ve gelişmenin “sürdürülebilir” olmasını sağlar.

Ayrıca...

Hafif Çelik Villa Sistemleri İle Tanıştınız Mı?

Dünya üzerinde çelik sistemlerin kullanım oranının oldukça yüksek olmasına rağmen 40 yıldır betonarme yapılarla yaşayan …